Houtverduurzaming

IDOLIN HWB-L HOUTWORMBESTRIJDINGSMIDDEL

Het middel verdelgt houtworm, boktor en andere houtaantastende insecten, ook de larven en werkt op langere termijn preventief.

Goed advies + Kwaliteit = Optimale zekerheid !!!